MRZÍ NÁS TO,
de akkor nem megy

A mi Marketing kód nem jogosultak és / megtekinteni kívánt tartalmat oldalakon.

Értem

Ígéretünk

Felelősségteljes gyártóként ellenőriznünk kell, hány éves vagy.

Arra kérünk, add meg a születési dátumod

A promócióval kapcsolatos további információkért kérünk, kattints az alábbi linkre: Mars Marketing Code.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZAT

„Játssz és nyerj 100 000 forintot naponta!”

A dokumentum célja a „Játssz és nyerj 100 000 forintot naponta!”  játék szabályainak és feltételeinek tisztázása (továbbiakban: a” játék”), amelynek helyszíne Magyarország. A vásárlóknak szóló promóciós anyagokon található rövidített szabályzatot a jelen dokumentummal összhangban kell értelmezni. A dokumentum csak annak függelékeivel és kiegészítő anyagaival tekinthető teljesnek, amelyeket a nyereményjáték weboldalán teszünk közzé.

A játék szervezője:

PROMOANGEL s.r.o.

Székhely: Prága 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, Irányítószám: 140 00

Cégjegyzékszám: 29024463

Kereskedelmi nyilvántartásba vétel a Prágai Városi Bíróságon, A C szekcióban, 160789-es számon

(továbbiakban: „szervező” vagy” játék szervezője”),

A nyereményjáték főrendezője:

Mars Magyarország Értékesítő Bt.

Székhely: Bocskai út 134-146. 1113 Budapest, Magyarország

Statisztikai számjel: 28284202-4639-117-01

Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróságon, cégjegyzékszám: 01-06-118371

(továbbiakban: „főrendező”, vagy a „játék főrendezője”)

A játék műszaki adminisztrátorai:

2FRESH s r.o.

Székhely: 140 Žižkov, Bořivojova 878/35, Praga 3, cod poștal: 130 00

Cégjegyzékszám: 27442195

Nyilvántartásba vett a Prágai Városi Bíróságon, A C szekcióban, 113067-es számon

(a továbbiakban, mint, „műszaki adminisztrátor” vagy a „játék műszaki adminisztrátora”)

I.        A játék időtartama és helyszíne

1.        A játék 2018. szeptember 10-én 00:00:00 órától kezdődik, és 2018. december 1. 23:59.59-ig tart. A helyszíne Magyarország. (továbbiakban: „a játék időtartama”, és a „játék helyszíne”)

2.        A játék időtartama alatt, a nyertesek kiválasztása érdekében a nyereményjátékot külön-külön kiértékelt játéknapokra bontjuk fel. Minden egyes játéknap 00:00:00 órától 23:59:59-ig tart a verseny időtartama alatt (továbbiakban: „játéknap”, vagy összefoglalóan „játéknapok”)

II.         A játék résztvevői

1.        A játékban résztvevő vásárlók csak olyan természetes személyek lehetnek, akik a joggyakorlás alól nincsenek felmentve, betöltötték a 18. életévüket, állandó magyarországi lakhellyel és levelezési címmel rendelkeznek (továbbiakban az „érdekelt fél”). A játékban csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik eleget tesznek az előző mondatban részletezett követelményeknek (és nem kerülnek kizárásra a második pont követelményei alapján sem), továbbá rendelkezniük kell aktív regisztrációval a játékra annak helyszínén és időtartama során, a verseny szabályának továbbiakban részletezett menete szerint (A továbbiakban a „résztvevő” vagy a „játékos”)

2.        A játékból kizárásra kerül minden olyan személy, aki munkakapcsolatban van, vagy munkakapcsolat-szerű viszonyt ápol a szervezővel, a műszaki adminisztrátorral, a közreműködő vállalatokkal és cégekkel, vagy akik kapcsolatot ápolnak a megnevezett személyekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 (1) 1 szakaszának értelmében.

3.        Azok a személyek, akik nem tesznek eleget a követelményeknek vagy cselekedeteikkel megsértik a szabályokat, kizárásra kerülnek a játékból. Abban az esetben tehát, ha egy személy nem tesz eleget a részvétel feltételeinek az előző mondatban felsorolt bármely okból kifolyólak, akkor az adott személy kompenzáció nélkül kizárásra kerül a nyereményjátékból.

III.        A játékban résztvevő termékek

1.        A játékban résztvevő termékek a játék helyszínén és időtartalma alatt a nyereményjáték csomagolásában forgalmazott Snickers 50g, Twix 50g, Bounty 57g, Snickers 75g, Twix 75g, Mars 51g és Mars 70g termékek (A továbbiakban összefoglaló néven „a játékban résztvevő termékek”). A nyereményjátékban a fenti termékek multipack kiszerelései és a Bounty Trio nem szerepelnek.

  1. A játékban résztvevő minden termék promóciós csomagolásának belsejében 1 db nyereménykód található (A továbbiakban „nyereménykód”). A nyereményjáték csomagolása egyértelműen elkülöníthető promóciós megjelenítést kapott.

IV.        A játék menete

1.        Az érdekelt felek az alábbiak szerint vehetnek résznek részt a versenyben:

a.        A játék helyszínén és időpontjában az érdekelt fél vásárol a versenyben résztvevő termékekből legalább egyet (a továbbiakban „vásárlás a játékban részt vevő termékek közül”). Az érdekelt fél köteles megőrizni a nyereményjátékban résztvevő termékek egyedi kóddal ellátott csomagolását, melynek benyújtása az egyik feltétele az egyik nyeremény átvételének.

b.        A későbbiekben, a játék folyamán látogass el a nyereményjáték weboldalára, www.nyerjnaponta100ezret.hu (továbbiakban a „játék webes felülete”) és teljesen, az igazsághoz híven kitölthetik a regisztrációs felületet az alábbiak szerint (a továbbiakban „regisztrációs felület”):

-        vezeték-és keresztnév

-        Magyarország területén lévő állandó lakcím

-        érvényes és aktív e-mail cím

  • érvényes és aktív telefonszám
  • jelszó a személyes profil eléréséhez (lásd lentebb)

Az érdekelt fél igazolja azt, hogy tisztában van a játék szabályzatával, hogy betöltötte a 18. életévét és azt, hogy beleegyezik a személyes adatainak feldolgozásába az 1. számú melléklet és jelen szabályzat értelmében. Ezt követően az érdekelt fél továbbítja regisztrációs felület adatait a műszaki adminisztrátornak.

2.        Amennyiben a szakszerűen és a valóságnak megfelelően kitöltött regisztrációs felületet (melyhez csatolta az igazoló számla mintaképét) elküldte a műszaki adminisztrátornak, az érdekelt fél számára személyes profil készül (a továbbiakban „személyes profil”), amelyen keresztül az érdekelt fél nevezhet a nyereményjátékra (lásd lentebb). A személyes profil létrehozásakor az érdekelt fél regisztrációkor megadott e-mail címére küldünk egy linket, amellyel meg kell erősíteni a nyereményjátékra történt regisztrációt. Amint az érdekelt fél a linkre kattint, a regisztrációja teljessé válik és a nyereményjáték résztvevőjévé válik (a továbbiakban „játékregisztráció”).

A nyereményjáték időszaka alatt minden játékos a játékra csak egyszer regisztrálhat. Egy játékos ismételt regisztrációja (azonos megadott adatok alapján) nem lehetséges, mivel minden esetleges ismétlődő regisztrációs kísérletet a főrendező és a szervező a játékszabályzat megsértésének tekint, és jogosult a játékost a nyereményjátékból kártalanítás nélkül kizárni, azaz a nyereményjáték ideje alatt, minden egyes játékos csak egy profilt birtokolhat (és használhat).

A sikeres regisztrációt követően a játékos e-mail címével és jelszavával beléphet a személyes profiljába, ahol a személyes profil funkcióin keresztül beküldheti nevezését a nyereményjátékra. A játék céljainak megfelelően a nevezés a nyereményjátékra a műszaki adminisztrátornak leadott űrlapot jelenti, amely magában foglalja az egyedi játékkódot és a választ a kirakós játékra (a játékosnak meg kell találnia és számolnia a Mars termékek között elrejtett bankjegyeket) („kirakós”) (a továbbiakban „nevezés a nyereményjátékra”).

A személyes profilra történő bejelentkezés után a játékos elküldheti a játék műszaki adminisztrátorának a nevezését a nyereményjátékra, amely magában foglalja az egyedi játékkódot és a kirakósra adott választ. Minden egyes játékkód csak egyszer használható fel a nyereményjáték során és a játék sorsolásakor kizárólag a nyereménykód (vagy nevezés) első beküldése vesz részt a sorsolásban. Az adott nyereménykód elküldés után érvénytelenné válik (a versenyen való további részvételre). Az egy adott játékos által leadható nevezések száma a nyereményjátékra korlátlan.

V.        A játék elbírálása és sorsolás

1.        Minden játéknapon egy nyertes kerül kisorsolásra

2.        A játéknap nyertesei sorsolás útján kerülnek kiválasztásra, melyet a játék műszaki adminisztrátora bonyolít le, mindig az adott játéknapot követő napon. Minden azon a napon nevezett játékos, aki beadta a helyes választ a kirakósra részt vesz a sorsolásban. Minden sorsolás alkalmával két tanú igazolja a sorsolás szabályos lebonyolítását, melynek írásos jegyzőkönyvét aláírásukkal hitelesítik. Minden játéknap végén maximum egy olyan résztvevő lesz nyertesnek kiválasztva a műszaki adminisztrátor által, aki eleget tesz a versenyszabályzatnak. Minden játéknap külön és egymástól függetlenül kerül elbírálásra és a nevezések nem átvihetők egyik versenykörről a másikra.

3.        Csak a szervező által kerülhet meghatározásra az az egy jó megoldás a kirakós esetén, amelyet helyesnek fogadnak el.

4.        Amennyiben kevesebb nevezés érkezik egy adott játéknapon belül (vagy akár az egész játék időtartama alatt), mint amennyi nyeremény kerülne kisorsolásra a játéknapon (vagy az egész játék időtartama alatt), vagy amennyiben nincs lehetőség a nyeremények átadására egyéb vonatkozó okokból kifolyólag (és a szabályoknak megfelelően), a nem kézbesített nyeremények a főrendező birtokában maradnak és felhasználásukról kizárólagosan ő rendelkezik.

VI.        A játék nyereményei és átvételével kapcsolatos információk

1.        A játék nyereménye 100 000 Ft

•        83 db nyeremény kerül kisorsolásra (minden nyereménynapon egy)

•        Minden játékos csak egyszer nyerhet a játék teljes időtartama alatt.

(A továbbiakban „nyeremény” vagy „nyeremények”)

2.        A nyertesek a regisztrációs felületen megadott e-mail címükön értesülnek a nyereményről a sorsolás lebonyolítását követő 1 napon belül (A továbbiakban „nyertes értesítése”). A nyertes köteles a játék műszaki adminisztrátora által küldött nyereményről szóló értesítésre a küldéstől számított 10 munkanapon belül válaszolni. A nyereményről szóló értesítésre küldött válaszban meg kell adni a nevet, vezetéknevet és lakóhelyet (adatellenőrzés céljából) valamint a bankszámlaszámot, SWIFT és IBAN kódokat (a nyeremény elküldéséhez), a játékban résztvevő termék csomagolását szkennelve vagy lefotózva, úgy hogy azon olvasható legyen a játékkód, amellyel a játékos beadta a nevezését, amelynek alapján a játékost kisorsolták. Amennyiben bármilyen kétség merülne fel a játékban résztvevő termék csomagolásának eredetiségével kapcsolatban, a főrendezőnek (a szervezőn és a műszaki adminisztrátoron keresztül) jogában áll elkérni az adott versenyzőtől az egyed játékkódot tartalmazó eredeti termékcsomagolást, a játékosnak pedig el kell juttatnia ezt a főrendező (vagy szervező vagy műszaki adminisztrátor) számára az általuk megjelölt címre és határidőig. Amennyiben a játékos nem válaszol a megadott e-mail címre a fent megadott határidőn belül, vagy nem küldi el a játékban résztvevő termék csomagolását szkennelve vagy lefotózva, úgy hogy azon olvasható legyen a játékkód, vagy nem küldi el a kért adatokat, vagy a megadott adatok nem teljesek vagy nem egyeznek meg a regisztrációs felületen megadott adatokkal (és az adatváltozás nem igazolható hitelesen) vagy a nevezéssel a nyereményjátékra, vagy ha a játékos nem küldi el az adott játékban szereplő termék  eredeti csomagolását a megadott határidőig, a játékos kizárásra kerül a nyereményjátékból, és nem lehet a játék nyertese sem (nem áll jogában átvenni a nyereményt). A nyeremény ekkor a főrendező hatáskörében marad, aki rendelkezik annak további felhasználásáról (de kis mértékű szabálysértés és gyors jóvátételi intézkedések esetén a főrendezőnek jogában áll eltekinteni a résztvevő kizárástól).

3.        A nyereményeket elküldjük a nyertesnek (a megadott bankszámlaszámra) az euró számláról a vonatkozó bank árfolyamán átszámolva legkésőbb a kért adatok és a termékcsomagolás beküldésétől számított 30 napon belül, amennyiben a nyertes az előző bekezdésben ismeretett versenyfeltételeknek megfelelt az ellenőrzés során. Ha főrendező (vagy az általa meghatalmazott személy/szervezet) bekéri az eredeti csomagolást a vásárlás megtörténtére vonatkozóan, akkor a díjak kézbesítési ideje az észszerűség keretein belül meghosszabbítható. A játékban történő részvétellel az érdekelt fél beleegyezik neve közlésének engedélyezésébe a nyereményjáték webes felületén, abban az esetben, ha nyerne a játékban.

4.        A szervező, a műszaki adminisztrátor és a főrendező nem felel a nyeremény házhozszállításáért, az ennek során keletkezett esetleges károkért, és a csomag kései kézbesítéséért vagy kézbesítés során történt eltűnéséért.

VII.        Személyes adatok kezelése, megjegyzések

1.        Kérem tekintse meg Adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyet az első mellékletben talál.

Kérem tekintse meg Adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyet az első mellékletben talál.

VIII.        Záró rendelkezések

2.        A nyeremények cseréje nem lehetséges. Nem lehet továbbá jogi eszközökkel kényszeríteni senkit a nyereményjátékban történő részvételre.

3.        A szervező, a műszaki adminisztrátor vagy a főrendező nem felel semmilyen kárért, amely a nyereményjátékban történő részvétel vagy a nyereményjátékon nyert díjak miatt következett be. A nyertes nincs felhatalmazva egyéb követelések benyújtására a szervezőnek vagy a főrendezőnek, és a jogos nyereményeken kívül nem támaszthat igényt másra.

4.        A szervező, a műszaki adminisztrátor vagy a főrendező nem felel a technikai nehézségekért, amelyek az elektronikus adatküldés során léphetnek fel.

5.        Minden érdekelt fél, aki részt kíván venni a játékban, elfogadja a nyereményjáték szabályait, és feltétel nélkül követi azokat.

6.        A főrendező fenntartja a jogot a játék feltételeinek megváltoztatására bármely időpontban, mint például a játék időtartamának rövidítésére vagy meghosszabbítására, a játék megszüntetésére vagy a játék szabályainak megváltoztatására. Amennyiben ez bekövetkezne, úgy a Felhasználási feltételek részben kerülnek közlésre, ezen kívül hírként közzétételre kerül a weboldalon is. www.nyerjnaponta100ezret.hu.

7.        A nyereményjáték eredményei véglegesek és nem képezik fellebbezés tárgyát. A főrendezőnek jogában áll a nyereményeket kicserélni olyan nyereményekre, amelyek hasonló jellegűek és értékűek; illetve az is, hogy megváltoztassa a nyeremények kiosztásának feltételeit, különös tekintettel arra az esetre, ha a beszállító nem bocsájtja a főrendező rendelkezésére a díjakat olyan formában, hogy azt a nyereményjáték szabályzatának megfelelően el tudja juttatni a nyertesnek.

8.        A főrendező (vagy az általa kinevezett személy) jogosult a döntéshozásra minden, a nyereményjátékkal kapcsolatban felmerülő kérdést vagy problémát illetően. Így kizárólag ő (vagy az általa kinevezett személy) dönthet a játékosok és a nyeremények kérdéseivel kapcsolatosan.

9.        Az a játékos, akivel kapcsolatban a főrendezőnek, a műszaki adminisztrátornak vagy a szervezőnek megalapozott gyanúja merül fel tisztességtelen magatartással vagy bármely más etikátlan tettével kapcsolatban, a játékból kizárható. A tettestársként eljáró segítők, akik segítették az elkövetőt tisztességtelenül nyereményhez jutni szintén kizárhatók. A szervező erre vonatkozó döntése nem képezi fellebbezés alapját.

10.        A nyereményjáték felhasználási feltételeinek betartásával kapcsolatban felmerülő bizonytalanságok esetén a követelések benyújtásának és igazolásának felelőssége a játékost terheli.

11.        Bármely nézeteltéréssel kapcsolatban, amely a nyereményjáték szabályzata vagy annak reklámhordozói között merül fel, a szabályzat szövegezése az irányadó. Bármely rövidített tartalmú közleményt vagy promóciós célú anyagot  a nyereményjáték szabályzatával összhangban kell értelmezni.

12.        A nyereményjáték teljes szabályzata a játék időtartama alatt megtekinthető a következő weboldalon: www.nyerjnaponta100ezret.hu.

Kelt, Prága 2018. szeptember 7-én


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT.pdf